Výber vhodného hnojiva pre hydroponické zelené steny.

Výber vhodného hnojiva je veľmi náročné a dôležité rozhodnutie. Je možné používať tekuté hnojivá pre izbové rastliny ako i hnojivá používané pre tropické rastliny. Dlhodobým pozorovaním a testovaním rôznych hnojív sme dospeli k výberu tých najkvalitnejších hnojív. Hnojivá dodávame vo veľkých nádobách, takže o dopĺňanie hnojiva sa nemusíte starať celé mesiace!